Onderwijs aan Oekraïense kinderen

Ook in onze regio worden veel Oekraïners opgevangen die hun land zijn ontvlucht vanwege de oorlog. De opvang vindt plaats in gemeentelijke opvanglocaties en bij mensen thuis of via particuliere organisaties, w.o. kerken. Voor Oekraïense kinderen bieden we als Quadraten onderwijs dat speciaal op hen is gericht. We hebben er voor gekozen om dit centraal te regelen en niet per school afzonderlijk. Hierdoor ontmoeten Oekraïense kinderen (en ouders!) ook landgenoten en dat is goed voor het welzijn. Ook kunnen we door clustering een specifiek programma bieden en kennis en ervaring bundelen. Voor meer informatie, zie onderstaande link.

 

https://quadraten.nl/onderwijsaanoekraensekinderen/index.html

Ook in onze regio worden veel Oekraïners opgevangen die hun land zijn ontvlucht vanwege de oorlog. De opvang vindt plaats in gemeentelijke opvanglocaties en bij mensen thuis of via particuliere organisaties, w.o. kerken. Voor Oekraïense kinderen bieden we als Quadraten onderwijs dat speciaal op hen is gericht. We hebben er voor gekozen om dit centraal te regelen en niet per school afzonderlijk. Hierdoor ontmoeten Oekraïense kinderen (en ouders!) ook landgenoten en dat is goed voor het welzijn. Ook kunnen we door clustering een specifiek programma bieden en kennis en ervaring bundelen. Voor meer informatie, zie onderstaande link.

 

https://quadraten.nl/onderwijsaanoekraensekinderen/index.html